Антей

  1. мит. Син на Посейдон и Гея, смятан за непобедим, понеже черпел сили от майка си — Земята, като я докосвал.
  2. прен. Човек смятан за непобедим поради здравите си връзки с народа.