анимизъм

лат. “душа” -изъм
  1. рел. Форма на първобитно мислене, която приписва на всеки предмет душа; одухотворяване на всички предмети и явления в природата.