анима

лат. “душа”
  1. псих. “Женската” страна от психиката.