англиканство

лат. “английски”
  1. Англиканска църква — държавната църква в Англия възникнала през XVI в., която е протестантска, но запазва епископалния строй на католоцизма.