анархизъм

гр. “безвластие” -изъм
  1. полит. Дребнобуржоазно обществено-политическо течение, отричащо всяка държавна власт и проповядващо пълна свобода на личността.
  2. разг. Непризнаване на ред и дисциплина; своеволие.