анархия

гр. “безвластие”
  1. полит. Отсъствие на държавно управление; безвластие.
  2. разг. Състояние на безредие, недисциплинираност, стихийност.