аналитична философия

гр. “обяснителен”
  1. Течение в съвременната философия, което анализира езика: лингвинистична философия, неопозитивизъм, неопрагматизъм.