аналитика

  1. Учение за основните елементи на мисленето, развито от Аристотел.