анализ, анализа

гр. “разлъчване”
  1. фил. Способ, метод на научно изследване на действителността чрез разлагане цялото на съставните му части.