анагогия

гр. “отвеждане нагоре”
  1. рел. ист. В древна Гърция — празненство в чест на божество, което се преселва на друго място.
  2. Мистично тълкуване на текстовете от Светото писание.
  3. Общуване със свръхестествени небесни сили.