амплификация

лат. “увеличаване”
  1. книж. Уголемяване, разширяване, преувеличаване.