Амфитрита

  1. мит. Древногръцка богиня на морето.