амброзия

гр. “безсмъртие”
  1. мит. В гръцката митология — храната на боговете, която заедно с питието нектар давала вечна младост и безсмъртие.