алогизъм

“неразумен”
  1. Нещо, което противоречи на логиката.
  2. Реакционно течение във философията, което отрича разумното и научно познание за света.