алхимия

ар.
  1. Средновековна химия, която е търсела начин за превръщане на неблагородните метали в благородни с помощта на мистичния “философски камък”.