естетизъм

“чувствам”
  1. Течение в изкуството, което за сметка на идейното съдържание и жизнената правда надценява външните форми; формализъм в естетиката.