еон

гр. “епоха”
  1. мит. Олицетворение на времето у древните гърци.
  2. Неопределено дълъг период от време; епоха на вселената; космически цикъл; 3. У гностиците — всеки от произлезлите от бог духове — посредници между бог и човек; ангелоподобни сили, изпълващи плеромата.