Ариман

  1. мит. Древноперсийско божество, олицетворение на злото.