адвербация

  1. Превръщане в наречие. Преминаване на една дума от някоя друга категория в категорията на наречията.