адепт

“спечелен”
  1. Убеден последовател, привърженик на някое учение.