адамит

собств. Adam
  1. ист. Член на християнска секта, появила се през ІІ в., която учела, че всички хора се раждат равни и невинни и отричала всяка църковна йерархия и обредност.