акциденция

“случайно”
  1. Във философията означава несъщественото, изменчивото, случайното свойство и обикновено се противопоставя на субстанцията.