акцидент

“случващ се”
  1. Случка; странична работа; несъществена случка.