академизъм

  1. Чисто теоретична, откъсната от практиката насока в научните и учебни занимания.
  2. изк. Направление в изобразителните изкуства, възникнало през XVI в. в Италия и в други страни през XVII—XVIII в., което догматизира външните страни античното и ренесансовото изкуство. Академичен — съобразен с изискванията за създаване на съвършение творби; класически.