абстрахирам

лат. “отвличам, откъсвам”
  1. Отделям съществените признаци от несъществените; извличам, отделям.