абстракция

лат. “отделяне”, “откъсване”
  1. фил. Мислено отделяне на съществени свойства и признаци на предмет или явление; умствена дейност, при която свойствата и качествата на предмет или събитие се разглеждат отделно от тях.
  2. Отвлечено понятие, теоретическо обобщаване на фактически опит.