абсолвирам

лат. “освобождавам, отвързвам”
  1. рел. В католическата религия — опрощавам грехове.