абсолют

лат. “съвършен, пълен, неограничен”
  1. Вечната, неизменна, безкрайна първопричина на вселената, която е синоним на Бог.