абнегация

лат. “отказ”
  1. книж. Отричане от лични изгоди, отказване от права.
  2. юр. Отменяване.