абюрация

“клетвено отказване от нещо”
  1. Публично отричане от убеждение или вяра.