атеизъм

а- “бог” -изъм
  1. Материалистически мироглед, който отрича съществуването на всякаква божествена сила; безбожие.