априоризъм

  1. Идеалистическо учение, според което има познание независимо от опита