априори

от по-рано
  1. Независим от опита, преди опита
  2. Предварително, отнапред, ср. апостериори.