априорен

“от по-рано”
  1. Който предшества опита, който не почева на фактите