антилогия

анти- и “дума”
  1. Противоречие (в мислите)