а-

гр. “a”, пред гласни “an”
  1. Първа част на съставни думи от гръцки и ратински произход със значение “не, без”
a